Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

Kürşad Yılmaz

Doğum Tarihi : 1960
Doğum Yeri : Kars / Sarıkamış
Mezun Olduğu Okul : Gazi Üniversitesi/Ankara

Çocukluk döneminde başlayan resim sevgisi ve çalışmaları, 1978 yılından itibaren yoğun bir şekilde, önce yağlıboya üzerinde yoğunlaştı, uzun süre klasik tarzda ve daha sonraki çalışmalarımda soyut ve sürrealist kavramlara ve son 10 yılda çalışmalarımda ise yaşamımın büyük bir bölümünü, felsefeleri ve yaşamlarını incelediğim Kızılderili (Native American Indian) temalarına yer verdim.
Kızılderili resimlerim; kişisel araştırmalarım ve gözlemlerim ile birleştirilen yıllarca çalışmanın bir sonucudur.

Kızılderili tarihini, geleneklerini, ritüellerini çeşitli kaynaklardan araştırıyor ve resimlerimi buna göre yapıyorum. Konularımda, Yerli Amerikan halkının (Native American İndians) bazen otantik bazen ise günümüz yaşayan Kızılderililerin simgeleşmiş kavramlarını, desenlerini, kutsal hayvanlarını, portrelerini, yaşamlarında yeralan kıyafetlerini, takılarını, motiflerini, onlarla bütünleşen tüylerini, erkeklerin uzun saçlarını v.s işliyorum. Kaçınılmaz olan, Amerika’nın keşfinden sonra soykırıma uğrayan nadide ırkın kültürlerine, yaşayış tarzlarına ve doğaya bakışlarındaki insani duygularına, onurlu duruşlarına ve vatanları için yaptıkları mücadelelere saygı duymam, onların geleneksel kültürlerini ve yaşamlarında önem verdiği hususlarını, tablolarım yoluyla yaşatmak bana akdedilen bir misyonmuş gibi hissetmeme neden olmuştur

Aslında amacım; merkez Kızılderililer olmak üzere, Dünyada ki tüm soykırımlar esas alınmış ve bu konuda farkındalık yaratılmaya çalışılmıştır. Yaşam tarzımız ne kadar farkında olmasak da geçmişten biçimlenmiştir ve yoğunlukla Şamanizmden doğan izler ile biçimlenmiştir. Aynı Kızılderililer de olduğu gibi.

Ortak kültürümüzün Şamanizm olması, benzerliğimizin temel nedenlerinden biridir ve bu da toplum olarak onlara neden sempati ve sıcak baktığımızı gösterir. Belirli bir kültürün resmedilmesinde, doğru resmedilmesinin önemin farkında olmam, Amerikan yerli kültürünün özgün olmasını sağlamak için resimlerimin özenle yapılmasını gerekli kılmaktadır.

Resimlerim dönem dönem hikayemsi, grafiksel, sürrealist, soyut ya da gerçek anlatımlardan oluşmuştur. Resimlerde görmek istediğim ve özen gösterdiğim ruhtur, yani asıl olan esere verilen ve yaşatılan ruhtur. Altı-Yedi yıldır resimlerimi Pointillism (Noktacılık) tekniğinde yapmaktayım. Yaklaşık 1880 li yıllarda (19.YY sonları ve 20.YY başlarında ) G.Seurat ve P.Signac’ın öncülüğünü yapmış olduğu ve C.Pissaro ile E.Cross’un başarıyla sürdürdüğü bu tekniği, günümüzde Dünyada birçok sanatçı kullanmıştır. Bu teknikle yapılan resimlerde, çok sayıda ufak temel renk noktası, birbiriyle karıştırılmadan biraraya getirilerek, izleyicinin gözünde, ara renklerin illizyonunu oluşturmak ve birbirine yakın olan küçük renk noktalarını birleşik görmesini sağlamaktır. Bu esaslar doğrultusunda resimlerimin yine temel ana konusu Kızılderili olmak üzere, pointillism tekniğinde devam etmektedir.

Çeşitli firma ve özel kuruluşlar için yapmış olduğum grafik tasarımlarım ve firma logo’larım da mevcuttur. Sahibi olduğum Kürşad Art Galllery & Atölyesi’nde her dönem, ülkenin çeşitli şehirlerinde yaşamını sürdüren sanatçılara galerimde sergi açıp Ankaralı sanatseverlerle buluşturuyorum, yetişkinlere ve çocuklara yönelik hobisel kurs vermemin yanı sıra, Güzel Sanatlar Lisesi ve Fakültelerine öğrenci de yetiştirmekteyim. Ancak Dünya da oluşan pandemi dönemi nedeniyle, etkinliklere araverme zorunda kaldım,ancak bu süreç resim çalışmalarımda verime neden olmuştur. “Tüm Sanat Galerileri Derneği”nin Başkanlık görevini de iki dönem yürüttükten sonra 2016 yılının haziran ayında kendi isteğimle görevi bıraktım.

Yurtiçinde ve Yurtdışında Belediye, Üniversite ve Kurumların çeşitli belde ve şehirlerde düzenlediği sanat çalıştaylarına ve sempozyumlarına katıldım, birçok etkinlik ve sergi kataloglarında da yer aldım. Gördüğüm lüzum üzerine üyesi bulunduğum Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği (UPSD) ve Birleşmiş Ressamlar Heykeltıraşlar Derneği (BRHD) üyeliğinden ayrıldım, yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda karma sergilere katıldım, bugüne kadar 15 kişisel sergi açtım ve yurtiçi ve yurtdışı koleksiyonlarda eserlerim bulunmaktadır. 2006 yılında Ankara Dikmen’de kurduğum “Kürşad Art Gallery & Atölyesi” nde sanat yaşamımı sürdürmekteyim.